Dansk/Danish

 

DoloTest Er En Guide Til Livskvalitet for Personer med Kroniske Sygdomme

Visuelt overblik over hvordan sygdom påvirker den enkelte

Kan umiddelbart forståes og anvendes af både borger/patient og professionelle

Find og del forståelse af den pågældendes problemer

Spar tid, penge og belastning ved hurtigt at identificere behandlinger der virker, og hvilke der ikke virker

Kan anvendes af kommuner, regioner, klinikker, hospitaler, forsikring

Videnskabeligt valideret og veldokumenteret

Online eller implementeret

 

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT HØRE MERE OG FOR AT KOMME IGANG

Consoling elder man

 

 

Hvad er DoloTest?

DoloTest er udviklet til at være let at bruge i den daglige behandling og omsorg, og er testet på personer mellem 18 og 96 år. Ved at anvende visuelle elementer er DoloTest nem at udfylde, og let at sammenligne med tidligere DoloTest-Profiler. DoloTest ser ikke alene på smerter, men på den sundhedsrelaterede livskvalitet. DoloTest gør det let at sætte mål for livet med den langvarige tilstand, og da det er let at sammenligne med tidligere resultater, gør DoloTest det også let at evaluere effekten af behandlinger. Det bliver således let at se, om behandling og aktiviteter i øvrigt er på rette vej, og let at identificere områder, der kræver ekstra opmærksomhed. Læs mere…

DoloTest i PainSense, en NHS app i England, der forbinder borgere, læger, og sundhedssystem

PainSense er en applikation (app) beregnet til smartphones og tablet computere. Den er udviklet af vores engelske samarbejdspartner ADI i samarbejde med det engelske sundhedssystem NHS. PainSense anvendes både til at understøtte egenomsorg og til at kommunikere med sundhedsprofessionelle. Data fra PainSense integreres i NHS-systemet for sikker deling af information. Læs mere…

Det videnskabeligt validerede måle- og kommunikations værktøj

DoloTest er primært udviklet gennem samtaler med personer, der lever med smerte dagligt. Dette blev fulgt op af fokusgruppemøder med specialister, praktiserende læger, gigtlæger, og andre sundhedsprofessionelle, der dagligt er i kontakt med personer med langvarige tilstande som kroniske smerter. DoloTest er testet i en bred vifte af personer mellem 18 og 96 år. Et omfattende videnskabeligt valideringsstudie, udført på 4 danske smerteklinikker med 246 personer er publiceret international  i et førende videnskabeligt tidskrift. Læs mere (siden er på engelsk)…

 

 

DoloTest – Partner i Patient@Home?

DoloTest er udviklet af EvidenceProfile, partner i Patient@Home og HealthcareDenmark.
Patient@Home er et stor dansk velfærdsteknologisk innovations og forskningsinitiativ. Som projektsamarbejde mellem sundhedspersonale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner udvikler Patient@home en række nye velfærdsteknologiske produkter og services, som vil bidrage aktivt til en reducering af både antal og varighed af indlæggelser på de danske hospitaler. Læs mere…

Fordele ved at anvende DoloTest

En af de store fordele ved at bruge DoloTest er den lethed og hurtighed hvormed resultaterne kan samles og præsenteres. Ifølge valideringen af DoloTest tager det gennemsnitsbrugeren under 2 minutter at udfylde testen. DoloTest-Profilen, som er det visuelle test resultat, bliver præsenteret omgående, når testen er udfyldt, og giver et meningsfuldt billede af personens smerter og livskvalitet. Læs mere…

DoloTest: Overblik og let at sætte mål

DoloTest er intuitivt let at udfylde og forstå. Der er ikke behov for forudgående viden eller uddannelse. DoloTest er testet blandt personer mellem 18 og 96 år. Ved at bruge visuelleelementer kan DoloTest umiddelbart udfyldes og resultatet sammenlignes med tidligere resultater. DoloTest ser ikke blot på smerter, men også hvordan livet med den vedvarende tilstand, påvirker den enkelte. Det er let at sætte, vurdere og justere mål for livet med den vedvarende tilstand, og let at se og sammenligne dette med tidligere resultater. Det er derfor meget let at se, om man er på rette spor, og at identificere områder, der kræver yderligere opmærksomhed. Læs mere…

 

 

Hvordan bruges DoloTest

Følg disse trin i brugen af DoloTest. DoloTest er intuitivt let at udfylde og forstå, der er ikke brug for nogen specifik viden eller uddannelse. DoloTest er et online værktøj, og kan udfyldes fra hjem eller arbejde – eller i klinikken. Udover at være et måleredskab er DoloTest også meget effektiv som kommunikationsredskab. De fleste personer finder DoloTest let at forstå og en god hjælpe til at give en meningsfuld præsentation af deres tilstand. Læs mere her…

 

DoloTest kan reducere sundhedsudgifter

At bruge DoloTest er ikke alene en hjælp for patienter og klinikere. Brug af DoloTest er blevet forbundet med reduceret brug af smertemedicin, reduceret brug af sundhedsvæsenet, og i at reducere henvisninger til smerte eller ortopædkirurgiske specialister. Læs mere…

Bliv DoloTest bruger

DoloTest er udviklet til at blive brugt af sundhedspersonale, klinikker og sundhedssystemer som led i behandlingen af langtids- og kroniske tilstande. Læs her om de forskellige muligheder for at komme til at bruge DoloTest – flere er på vej. Læs mere…

 

KONTAKT OS FOR YDERLIGERE INFORMATION

 
Latest from the blog
DoloTest Used in New Study to Document Effect

A new study using DoloTest to document effect is the first randomised controlled trial evaluating the analgesic effect o…

The PainSense App with DoloTest Reduce Pain Patients Primary Care Contacts

DoloTest is included as assessment tool in the PainSense app in England, developed by Advanced Digital Institute with su…